דוח תנועות פריט

יתרה נוכחית {{CurrBalance}}
מפתח פריט:

תאריך: עד -

תאריך ערך: עד -

אסמכתא: עד -

אסמכתא-2: עד -

סכום: עד -

מחיר: עד -

כמות: עד -

הנחת פריט: עד -

הנחה כללית: עד -

מחיר נטו ללא מעמ: עד -

הפקה
{{ItemName}}
תנועות - {{Total}}
{{h0}} {{h1}} {{h2}} {{h3}} {{h4}} {{h5}} {{h6}} {{h7}} {{h8}} {{h9}} {{h10}}
{{DocType}} {{Date}} {{DueDate}} {{Referance}} {{Ref2}} {{Quantity}} {{Price}} {{Amount}} {{ItemDiscount}} {{GenDiscount}} {{NetPrice}}